AİHM’e götürülecek davayla ilgili iç hukuk yollarının tamamen kullanılmış olması şart mı?

   AİHM’sine başvurmak için önemli iki koşul bulunuyor. Birincisi zaman yönünden 6 aylık zaman aşımı kuralı ikincisi iç hukuk yollarının tüketilmesi kuramıdır. Bir davanın AİHM’e taşınması için başvurunun ülkedeki iç hukuk yollarının tüketilmesinden itibaren 6 ay içinde yapılmış olması gerekir. Bu zaman aşımı durumuna düşmemek için ilk önce AİHM’ne bir faksla müracaat yapıp ondan sonra […]

Hukuk fakültesinde öğretim görevlisi olmak isteyenler nasıl bir yol izlemeli?

Hukuk fakültesinde görevli olma isteğinde ise kişi ilk önce sınavlar açılır kadorolar belirlenir ama bunlardan önemli olan kişi kendisinin başarılı olacağına inanması gerekir güven duyması gerekir. Bu imkanları kendisinde gördükten sonra sınavlara girerek başarılı olması gerekmektedir. Bu sayılan yollarda başarılı olunursa isteğine güçlü bir şekilde ulaşır kişi.

Adli yardım nedir?

Adli yardım nedir?

Adli yardım usül kanunumuzun 334 ve 340. maddelerinde düzenlenmiş olan  kendisinin ve ailesinin geçimini sağlayamicak olan zor durumda olan vatandaşlarımız için dava açmaları icra takibi açmaları yada bir davaya icra takibine davalı yada borçlu konumunda maruz kalmaları halinde baroların adli yardım bürolarınca avukat ataması yapılması ve hukuki destek sağlanmasına ilişkin bir hukuki imkandır. Bu durumdan […]

Hangi durumlarda iç hukuk yolları tüketilmeden AİHM’e gidilebilir?

Mağduriyetin devam etmesi ve bunun sonucunda çok ciddi kayıpların söz konusu olduğu durumlarda iç hukuk yolları tüketilmeden doğrudan AİHM’e başvurulması gerekir. Adil yargınlanma ilkesi içerisinde herkes makul bir süre içersinde yargılama sürecinin sonucunu almaya hak sahibidir. Devletin bir görevi olarak kişilerin adil yargılnamasını sağlaması gerekir eğer yargılama süreci gereğinden fazla uzuyor ve buna bağlı olarak […]

Barodan ücretsiz avukat hizmeti (adli yardım) nasıl talep edilir?

    Kişilerin mutlaka ikametgahlarının olduğu yer değil o an olayı yaşadıkları sırada bulundukları yerdeki baroya başvurmaları ve baronun adli yardım bürolarına başvurmaları gerekmektedir öncelikle. Kişiler mutlaka şahsen başvuruda bulunmalılardır ve başvuruda bulundukları süreçte onlardan bir takım belgeler istenecektir bunlardan bir tanesi ikametgah belgesi bir diğeri fakirlik belgesi olcaktır kişi bulunduğu yerde aslında ikamet etmiyorsa orda […]

Gözaltına alınan kişiler nasıl CMK kapsamında avukat talep edebilir?

Gözaltına alınan kişilerin adli yardım talabinde bulunmaları mümkün değildir çünkü gözaltına alınma durumları ceza hukukundan kaynaklanan  bir fiilin işlenmesi yada işlendiği yönünde güçlü bir kanaatin oluşması durumunda gerçekleşmektedir dolayısıyla ceza hukuku ile ilgili bir prosedür olduğundan gözaltına alınma adli yardımı ne yazıkki mümkün değildir. Gözaltına alınan kişiler kolluk güçleri yada yakınları aracılığıyla CMK kapsamında barolardan […]

Maddi durumum kötü, boşanmak için nasıl avukat bulabilirim?

Bir kişinin maddi durumu iyi olmayıp hukuki yardım almak isteyebilir ve bu konuda uzman olan kişi avukattır. Her ilde o ile bağlı baro vardır. Baroların yasal sorumluluklarından biri de maddi durumu iyi olmayan kişilere avukatlık hizmeti vermektir. Baroya bağlı olan avukatlarda barodan kendilerine gelen talimatla şu dosya ile görevlendirildiniz yardımcı olacasınız gibi yazılar göndirilir ve […]

Hangi davalar hukuk mahkemelerinde görülür?

Hangi davalar hukuk mahkemelerinde görülür?

   Hukuk mahkemeleri sulh hukuk ve asli hukuk olarak genel anlamda ikiye ayrılır. Sulh hukuk mahkemeleri tek hakimle olup basit davalara bakarlar bunlar kanunun kendi vermiş olduğu davalardır. Örneğin sulh hukuk ta kat mülkiyeti kanunundan bakılır, mirasçılık belgesi alma ile ilgili  basit işlerin olduğu davalara sulh hukuk mahkemesi bakar. Asli hukuk mahkemeleri ise hayatımızı ilgilendiren […]

Hangi davalar için ücretsiz avukat yardımı talep edilebilir?

 Adli yardımda hukuk mahkemelerinde görülecek olan davalar yada görülmekte olan davalarla aynı zaman da icra müdürlüklerinde görülcek olan icra takipleri için yada görülmekte olan icra takipleri için adli yardım talebinde bulunulması mümkündür. Bunlar; Asliye ticaret mahkemelerindeki davalar Asliye hukuk mahkemelerindeki davalar Sulh hukuk mahkemelerindeki davalar Aile mahkemelerindeki davalar Fikri haklarla ilgili davalar İcra davaları Davalı […]

Kimler avukat olamaz?

Kimler avukat olamaz?

Taksirli suçlar hariç kesinleşmiş bir kararla iki yıldan fazla hapis veya bir yıldan fazla ağır hapis cezası alanlar. Yüz kızartıcı suçlardan mahkum olanlar avukatlığa kabul edilmezler. Ayrıca kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucundahakim, memur veya avukat olma niteliğini kaybedenler avukatlığa kabul edilmezler. Avukatlık mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışları çevresince bilinen avukatlığa kabul edilmezler.